Stedenlink netwerk van kennissteden

Stedenlink is een verzameling van tien steden en drie provincies die voorop lopen in de ontwikkeling van de maatschappelijke meerwaarde van ICT en de kenniseconomie voor stedelijke processen.


De veranderingskracht van glasvezel

Stedenlink, G32 en Nicis werken samen aan een digitale strategische agenda. Het doel is steden bewust te maken van de sociale veranderkracht van supersnel internet. We kampen met krimpende steden die hun dienstenniveau niet kunnen volhouden, met te weinig personeel bij een steeds grotere zorgvraag, een snel veranderende arbeidsmarkt die om flexibele arbeidskrachten vraagt en grote milieuvraagstukken waarvoor slimme oplossingen nodig zijn. Maatschappelijke breedbanddiensten bieden belangrijke oplossingen: meer en betere dienstverlening (maatwerk, 24/7, vanuit eigen huis) tegen lagere kosten. 

Flyer Stedenlink

Wat is Stedenlink? Wie maken er deel van uit en wat wil deze stichting bereiken? Bekijk de folder voor een kort overzicht over de missie, de activiteiten en de organisatie van Stedenlink. Bekijk de Stedenlink flyer

stedenlink_fly_nl.jpg 


Stedenlink is a network of ten municipalities and three provinces. Stedenlink combines forces to realise local innovations. To achieve this, optimum use must be made of ICT in the community. This is why ‘next generation’ open access fibre optic networks and broadband services, which have not yet really got off the ground, are essential.
View the Stedenlink flyer
stedenlink_fly_eng.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

Broadband Portal

Een schat aan informatie over hoe ze in andere EU-landen omgaan met Breedband, vindt u op de Broadband Portal
 

Digitale Steden Agenda Nieuws

De 'Digitale Steden Agenda' (DSA) is een initiatief van Stedenlink, Platform 31, G32 en de G4. De DSA is een programma voor gemeenten en marktpartijen die actief zijn met de ontwikkeling en implementatie van maatschappelijk relevante ICT diensten. De afgelopen jaren is op tal van terreinen in pilots positieve ervaring opgedaan met slimme technologieën. Nu staan we voor de uitdagende taak de potentie van deze ICTdiensten in de volle breedte van de maatschappij te benutten. Digitale Steden Agenda gaat over het grootschalig toepassen van deze diensten en het creëren van randvoorwaarden om dit mogelijk te maken. Kijk voor meer informatie op de website van Digitale Steden Agenda op dsa.pleio.nl volg ons op twitter: @stedenlink en @digitalesteden of klik hieronder op Aanmelden Nieuwsbrief DSA.

            
                            Aanmelden Nieuwsbrief DSA

Agenda


DSA - Op zoek naar maatschappelijke innovatieve oplossingen

Film doel en activiteiten Stedenlink

Video:  Doel en activiteiten Stedenlink : Economisch en maatschappelijk nut  van  Open Glasvezelnetten


Video:  Stedenlink’s Objective and work : Why Open Next Generation Networks are must for Society and economy

 

Digitale revolutie in vijf minuten

‘Zie hier in vijf minuten de digitale revolutie voorbij komen... Are you ready for the future?’


verkeersbord_leeg2

 Contact
 Stichting Stedenlink
 Postbus 5000
 7400 GC  Deventer

 t: (0570) 69 42 40
 f: (0570) 69 32 89
 e: info@stedenlink.nl

Klik hier voor de flyer